Over ons

In 1841 werd in Zaandam de Vereniging tot Plaatselijk Nut opgericht door de Zaandamse dominee Blaupot ten Cate. Deze vereniging probeerde onder meer door werkverschaffing het leven van de plaatselijke bevolking te verbeteren. Zo werden er een zakkenweverij en een wolspinnerij opgericht. Ook riep deze vereniging in 1853 de Hulpbank in het leven; deze heeft tot 2003 bestaan.

Uit de Vereniging tot Plaatselijk Nut ontstond in 1991 de Stichting Bewindvoering. Onze stichting werkt met 15 vrijwilligers en richt zich uitsluitend op bewindvoering. Onze vrijwilligers zijn deskundig op financieel, onroerend goed, juridisch, medisch en sociaal terrein. Zij zijn allen lid van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen; deze heeft als doel het welzijn van het individu en de gemeenschap te bevorderen.

Onze kwaliteit

Bij onze bewindvoering houden wij ons aan alle wettelijke en juridische verplichtingen, onder meer aan de Wet onderbewindstelling ter bescherming van natuurlijke personen.
Daarnaast wordt onze stichting jaarlijks door het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (Curatoren, Beschermingsbewindvoerders en Mentoren) van de Rechtspraak getoetst. Dit bureau beoordeelt of wij aan de opleidings- en werkervaringseisen voldoen. Dit betekent onder andere dat zowel de stichting als de bewindvoerders afzonderlijk een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben, en dat onze bewindvoerders minimaal een hbo-opleiding of gelijkwaardig hebben. De bewindsrechter bepaalt uiteindelijk of wij daadwerkelijk in een zaak tot professioneel curator of beschermingsbewindvoerder worden benoemd. Meer over de kwaliteitseisen vindt u hier.

Het bestuur

De Stichting Bewindvoering staat voor persoonlijke aandacht voor iedere cliënt. Onze vrijwilligers zijn allen zeer betrokken en zetten met enthousiasme hun kennis en kunde in voor onze cliënten. Maakt u hier nader kennis met deze gepassioneerde vrijwilligers.