Voor naasten

U maakt zich zorgen over uw moeder, omdat zij steeds minder goed in staat is voor zichzelf te zorgen en daardoor financieel kwetsbaar is. U heeft twijfels over de integriteit van de ‘lieve buurvrouw’ die uw autistische broer helpt bij zijn financiën. U wilt graag grip hebben op de manier waarop uw (jonge) nabestaanden met uw erfenis omgaan.

Allemaal redenen om bewindvoering in te schakelen. Stichting Bewindvoering helpt mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun geld en goederen te beheren. Met onze hulp worden deze mensen financieel veilig ouder. Wij richten ons op vermogensbeheer, dus niet op schuldsanering.

Zo werkt het

U wilt weten welke mogelijkheden bewindvoering u biedt? Via het contactformulier op deze site kunt u ons benaderen. Vervolgens nemen we in een persoonlijk gesprek uw zorgen en wensen door. Wilt u ons als bewindvoerder laten benoemen? Dan dient u een verzoek in bij de kantonrechter. Deze kan ons vervolgens tot bewindvoerder benoemen. Wij kunnen u uiteraard helpen bij het op de juiste manier indienen van dit verzoek. Daarnaast is het ook mogelijk om ons bij (levens)testament of akte van schenking tot bewindvoerder te laten benoemen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u wilt dat de begunstigde van uw erfenis of schenking pas vanaf een bepaalde leeftijd over het vermogen kan beschikken.

Indien wij tot bewindvoerder worden benoemd, zullen één of twee van onze bestuursleden zich bezighouden met de uitvoering van het bewind. Ook is het mogelijk dat wij als tweede bewindvoerder optreden; een naaste treedt dan op als eerste bewindvoerder. Wij kunnen aan dit tweede bewindvoerderschap een goede zakelijke invulling geven. Zijn wij benoemd als eerste of tweede bewindvoerder, dan zijn wij verplicht jaarlijks aan de kantonrechter verantwoording af te leggen over het gevoerde bewind. Zo is er dus controle op onze aanpak.

Wij zijn ook altijd bereid om gratis een vrijblijvend advies te geven.

Geen winstoogmerk

Wij hebben als Stichting Bewindvoering geen winstoogmerk en geen godsdienstige of politieke binding. Uiteraard brengt de bewindvoering wel kosten met zich mee. Deze vergoeding wordt jaarlijks bepaald door het LOCVK&T en bedraagt voor 2023 € 1.245,- en € 586,- voor de intake. De winst die wij eventueel maken, schenken wij jaarlijks aan een goed doel met het ANBI-keurmerk. De afgelopen jaren gingen onze donaties naar Hospice De Schelp, Stichting Beheer Oostzijderkerk, Voedselbank Zaanstreek, Only Friends, Monet in Zaandam, Stichting De Beeldentuin, Stichting Huis aan het Water, De Blijde Ruiters, Stichting Anna’s Huis en Stichting Zaanse Pakhuizen t.b.v. Hennepklopper Molen De Pauw.

Ouder worden gaat vanzelf…
maar financieel veilig ouder worden niet altijd.

Beëindiging van de bewindvoering

Er zijn diverse momenten waarop de bewindvoering eindigt. Het kan zijn dat degene waarvan het vermogen onder bewind is gesteld na verloop van tijd weer in staat is om zelf zijn of haar zaken te behartigen. In dat geval kan de kantonrechter de bewindvoering beëindigen. Ook eindigt de bewindvoering wanneer degene waarvan het vermogen onder bewind is gesteld, overlijdt. Bewindvoering die ingesteld is bij akte van schenking of testament kan eindigen bij het in vervulling gaan van een voorwaarde. Denk aan het bereiken van een bepaalde leeftijd van degene waarvan het geschonken of nagelaten vermogen onder bewind is gesteld.