Voor professionals

U komt binnen uw dienstverlening in aanraking met cliënten van wie u zich afvraagt of zij in staat zijn zelfstandig de juiste financiële beslissingen te nemen. Of naasten uiten bij u zorgen over de financiële zaken van een van uw cliënten. Dan kan bewindvoering een goede oplossing zijn.

Stichting Bewindvoering helpt mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn hun geld en goederen te beheren. Met onze hulp worden deze mensen financieel veilig ouder. Wij richten ons op vermogensbeheer, dus niet op schuldsanering.

Zo werkt het

Heeft u een cliënt die in aanmerking komt voor bewindvoering? Dan kunt u deze cliënt of zijn of haar naasten wijzen op de mogelijkheid tot bewindvoering. Via het contactformulier op deze site kan men ons benaderen. In een persoonlijk gesprek nemen wij de zorgen en wensen door. Wanneer de cliënt of een naaste besluit om ons als bewindvoerder aan te laten stellen, dan dient hij of zij een verzoek in bij de kantonrechter. Deze kan ons tot bewindvoerder benoemen. Wij kunnen uiteraard helpen bij het op de juiste manier indienen van dit verzoek. Daarnaast is het ook mogelijk om ons bij testament of akte van schenking tot bewindvoerder te laten benoemen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer men wil dat de begunstigde van een erfenis pas vanaf een bepaalde leeftijd over het vermogen kan beschikken.

Indien wij tot bewindvoerder worden benoemd, zullen één of twee van onze bestuursleden zich bezighouden met de uitvoering van het bewind. Ook is het mogelijk dat wij als tweede bewindvoerder optreden; een naaste treedt dan op als eerste bewindvoerder. Wij kunnen aan dit tweede bewindvoerderschap een goede zakelijke invulling geven. Zijn wij aangewezen als eerste of tweede bewindvoerder, dan zijn wij verplicht jaarlijks aan de kantonrechter verantwoording af te leggen over het gevoerde bewind. Zo is er dus controle op onze aanpak.

Wij zijn ook altijd bereid om gratis een vrijblijvend advies te geven.